Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018

Time 07.01.2019 10:37 | View 334
Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo Điểm thi và điểm phỏng vấn

Time 12.11.2018 03:30 | View 503
Thông báo Điểm thi và điểm phỏng vấn

Thay đổi thời gian phỏng vấn viên chức ngày 09/11/2018

Time 07.11.2018 08:12 | View 274
Thay đổi thời gian phỏng vấn viên chức ngày 09/11/2018

Thời gian phỏng vấn xét tuyển

Time 29.10.2018 04:37 | View 266
Thời gian phỏng vấn xét tuyển

Thời gian thi thực hành giảng dạy

Time 29.10.2018 04:35 | View 178
Thời gian thi thực hành giảng dạy

Danh mục tài liệu bổ sung ôn tập phỏng vấn viên chức

Time 09.10.2018 03:41 | View 432
Danh mục tài liệu bổ sung ôn tập phỏng vấn viên chức

Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2018

Time 03.10.2018 01:34 | View 456
Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức năm 2018

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018

Time 03.10.2018 11:21 | View 594
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2018

Thông báo thời gian thi và kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2018

Time 01.10.2018 04:25 | View 278
Thông báo thời gian thi và kiểm tra, sát hạch viên chức năm 2018

Tuyển dụng viên chức năm 2018

Time 23.08.2018 10:58 | View 1,867
Trường Đại học Đồng Nai thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thông tin khoa học
Quản lý đảng viên
Thư điện tử DNPU
E - Office Bộ GDĐT
Hệ thống Quản lý ngành Nội vụ
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 41
Hôm nay 271
Hôm qua 246
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 328,443