Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 

Kế hoạch thời gian tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2 (Lần 2)

Time 26.11.2019 09:46 | View 1,906
Kế hoạch thời gian tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2 (Lần 2)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2

Time 14.10.2019 02:21 | View 3,420
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2

Thông báo nhận Quyết định kết quả tuyển dụng năm 2019

Time 08.08.2019 10:53 | View 2,315
Thông báo nhận Quyết định kết quả tuyển dụng năm 2019

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 7
Hôm nay 84
Hôm qua 512
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 780,766