Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 

Kế hoạch thời gian tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2 (Lần 2)

Time 26.11.2019 09:46 | View 1,673
Kế hoạch thời gian tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2 (Lần 2)

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2

Time 14.10.2019 02:21 | View 3,149
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2

Thông báo nhận Quyết định kết quả tuyển dụng năm 2019

Time 08.08.2019 10:53 | View 1,944
Thông báo nhận Quyết định kết quả tuyển dụng năm 2019

Lịch phỏng vấn viên chức ngày 17, 18/6/2019

Time 13.06.2019 02:39 | View 1,299
Lịch phỏng vấn viên chức ngày 17, 18/6/2019

Lịch Thi và Phỏng vấn viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Time 10.06.2019 01:53 | View 1,660
Lịch Thi và Phỏng vấn viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 170
Hôm qua 298
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 663,631