Logo Đại học Đồng Nai
slogan
0613 823 110
 

Danh sách bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên

Time 29.01.2016 02:37 | View 600
Danh sách bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên

Danh sách tiếp nhận viên chức năm 2015

Time 15.01.2016 09:41 | View 648
Danh sách tiếp nhận viên chức năm 2015

Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng trường

Time 15.01.2016 09:40 | View 989
Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng trường

Danh sách giảng viên cơ hữu, tính đến 31/12/2015

Time 06.01.2016 08:50 | View 621
Danh sách giảng viên cơ hữu, tính đến 31/12/2015

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về công tác cán bộ

Time 04.01.2016 02:14 | View 696
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ công bố các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về công tác cán bộ

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015

Time 15.09.2015 02:34 | View 2,793
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015
12

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 56
Hôm nay 118
Hôm qua 170
Cao nhất (01.08.2016) 589
Tổng cộng 137,893