Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 

Tuyển dụng viên chức năm 2018

Time 23.08.2018 10:58 | View 1,028
Trường Đại học Đồng Nai thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018

Danh sách bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên

Time 29.01.2016 02:37 | View 907
Danh sách bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên
123

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Phân hệ Quản lý Đảng viên
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 38
Hôm nay 70
Hôm qua 110
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 265,670