Logo Đại học Đồng Nai
slogan
0613 823 110
 

Giới thiệu chung

Time 16.04.2015 07:51 | View 1,160

Phòng Tổ chức-Hành chính (TCHC) có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng điều hành công việc của trường, quản lý các mặt công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính - tổng hợp, thi đua khen thưởng, an ninh trật tự, an toàn tài sản.

Cơ cấu tổ chức

Time 08.11.2016 05:43 | View 1,659

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính. Cơ cấu tổ chức của phòng bao gồm:

1. Lãnh đạo phòng

2. Tổ chức cán bộ

3. Hành chính

4. Y tế

5. Lái Xe

6. Ký túc xá

7. Giữ xe

8. Bảo vệ

1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 49
Hôm nay 110
Hôm qua 170
Cao nhất (01.08.2016) 589
Tổng cộng 137,885