Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 

Giới thiệu chung

Time 10.02.2022 05:25 | View 6,479

Phòng Tổ chức-Hành chính và Quản trị (TC-HC&QT) có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng điều hành công việc của trường, quản lý các mặt công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, hành chính - tổng hợp, thi đua khen thưởng, an ninh trật tự, an toàn tài sản.

1

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 12
Hôm nay 1147
Hôm qua 1827
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 991,779