Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 07.07.2022 01:53 | View 3,146

Bài liên quan

Phân công nhiệm vụ trong ngày gặp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Đồng Nai Năm học 2022-2023
Quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của trường Đại học Đồng Nai
Danh sách viên chức phòng TCHC và Quản Trị đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác
Phân công công tác chuẩn bị hội nghị viên chức, người lao động 2023
Phân công nghiệm vụ phục vụ hội nghị triển khai các quyết định công tác cán bộ cho viên chức giữ chức vụ quản lý
Tuyển dụng viên chức năm 2022
Xét tuyển nhân viên hợp đồng lao động năm 2022
Mô tả vị trí việc làm Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị
Bảng phân công nhiệm vụ đối với viên chức bộ phận tổ chức
Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030
Phân công nhiệm vụ hội nghị triển khai các quyết định công tác cán bộ cho viên chức giữ chức vụ quản lý (15h ngày 10/06/2022 tại phòng họp B107)
Phân công nhiệm vụ phục vụ các sự kiện ngày thứ 7 (28/05/2022 và 04/06/2022) diễn ra ở Hội trường 200, phòng máy tính nhà học D, nhà học C và các công việc liên quan (nếu có)
Phân công nhiệm vụ chào cờ tháng 05/2022 (Thứ 2, ngày 09/05/2022)
Phân công nhiệm vụ viên chức bộ phận Hành chính trong thời gian ông Phí Hữu Hào nghỉ không hưởng lương (từ ngày 01/05/2022 - 31/07/2022)
Phân công nhiệm vụ các sự kiện ngày thứ 7 (16/04/2022 và 23/04/2022) diễn ra ở Hội trường 800, 200 (nếu có) và các công việc liên quan
Sửa đổi điểm b khoản 2 mục II kế hoạch số 19//KH-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án dạy học đối với các cơ sở giáo dục tại các địa phương độ dịch Cấp 3
Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, phòng làm việc tại Trường Đại học Đồng Nai
Phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung về tập huấn báo cáo tự đánh giá 2022 và Tổ chức đón Tết cổ truyền nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia năm 2022 cho sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại Đồng Nai
V/v nộp hồ sơ công nhận sáng kiến, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến để xét thi đua, khen thưởng 2022
12

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 3
Hôm nay 2201
Hôm qua 866
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 1,010,589