Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Gửi thông tin liên hệ
 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

  • Địa chỉ:  Số 4, Lê Quý Đôn, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
  • ĐT: 02513 823 110 - 0251 857 145
  • Email: tochuccanbo.dnu@gmail.com