Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 

Nhận xét, đánh giá

Time 18.08.2021 09:54 | View 667
Nhận xét, đánh giá

Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức

Time 17.08.2021 11:11 | View 535
Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức

Hồ sơ thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Time 24.12.2020 11:17 | View 426
Hồ sơ thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

Hồ sơ thi giảng viên chính 2019

Time 15.07.2019 07:49 | View 909
Hồ sơ thi giảng viên chính
1

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5
Hôm nay 58
Hôm qua 512
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 780,740