Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Time 01.06.2017 09:59 | View 138
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Danh sách nâng PCTNG năm 2017.

Time 11.01.2017 10:05 | View 180

Danh sách viên chức dự kiên nghỉ hưu 2016-2020

Time 29.01.2016 02:31 | View 1,097
Danh sách viên chức dự kiên nghỉ hưu 2016-2020

Từ 15-2 đóng Bảo hiểm xã hội có gì mới?

Time 15.01.2016 08:10 | View 484
Từ 15-2 đóng Bảo hiểm xã hội có gì mới?

Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Time 15.01.2016 09:40 | View 448

Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016

Time 07.01.2016 10:21 | View 1,924
Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và không quá 75%.

Time 04.01.2016 01:55 | View 477
​Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và không quá 75%.
123

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 32
Hôm nay 56
Hôm qua 89
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 169,922