Logo Đại học Đồng Nai
slogan
0613 823 110
 

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Time 01.06.2017 09:59 | View 50
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Danh sách nâng PCTNG năm 2017.

Time 11.01.2017 10:05 | View 130

Danh sách viên chức dự kiên nghỉ hưu 2016-2020

Time 29.01.2016 02:31 | View 1,021
Danh sách viên chức dự kiên nghỉ hưu 2016-2020

Từ 15-2 đóng Bảo hiểm xã hội có gì mới?

Time 15.01.2016 08:10 | View 457
Từ 15-2 đóng Bảo hiểm xã hội có gì mới?

Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Time 15.01.2016 09:40 | View 430

Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016

Time 07.01.2016 10:21 | View 1,855
Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và không quá 75%.

Time 04.01.2016 01:55 | View 455
​Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và không quá 75%.
123

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 60
Hôm nay 449
Hôm qua 364
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 158,155