Logo Đại học Đồng Nai
slogan
0613 823 110
 

Danh sách nâng PCTNG năm 2017.

Time 11.01.2017 10:05 | View 114

Danh sách viên chức dự kiên nghỉ hưu 2016-2020

Time 29.01.2016 02:31 | View 984
Danh sách viên chức dự kiên nghỉ hưu 2016-2020

Từ 15-2 đóng Bảo hiểm xã hội có gì mới?

Time 15.01.2016 08:10 | View 442
Từ 15-2 đóng Bảo hiểm xã hội có gì mới?

Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Time 15.01.2016 09:40 | View 416

Tổng hợp các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH

Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016

Time 07.01.2016 10:21 | View 1,817
Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và không quá 75%.

Time 04.01.2016 01:55 | View 438
​Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và không quá 75%.

Nâng lương sớm 2015

Time 20.07.2015 09:36 | View 1,205
12

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 74
Hôm nay 69
Hôm qua 495
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 149,991