Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 

Thâm niên Nhà giáo 2022

Time 04.03.2022 04:32 | View 3,454

Thâm niên vượt khung 2022

Time 04.03.2022 04:30 | View 3,237

Nâng lương thường xuyên 2022

Time 04.03.2022 04:28 | View 4,321

Nâng lương trước hạn đợt 1.2021

Time 28.07.2021 03:35 | View 4,470
  

Lương Thường Xuyên 2021

Time 13.01.2021 03:18 | View 4,557

Nâng lương trước hạn 2021

Time 08.01.2021 02:51 | View 3,378

Nâng phụ cấp vượt khung 2021

Time 08.01.2021 10:11 | View 2,932

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 2
Hôm nay 2169
Hôm qua 866
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 1,010,557