Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 

Thâm niên Nhà giáo 2022

Time 04.03.2022 04:32 | View 2,346

Thâm niên vượt khung 2022

Time 04.03.2022 04:30 | View 2,404

Nâng lương thường xuyên 2022

Time 04.03.2022 04:28 | View 3,559

Nâng lương trước hạn đợt 1.2021

Time 28.07.2021 03:35 | View 3,702
  

Lương Thường Xuyên 2021

Time 13.01.2021 03:18 | View 3,788

Nâng lương trước hạn 2021

Time 08.01.2021 02:51 | View 2,800

Nâng phụ cấp vượt khung 2021

Time 08.01.2021 10:11 | View 2,352

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 3
Hôm nay 221
Hôm qua 246
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 944,127