Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Tìm kiếm
Tìm thấy 35 văn bản
TTSố văn bảnTrích yếu
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 35 items in 2 pages
1 923/QĐ-ĐHĐN Nội quy làm việc của Trường Đại học Đồng Nai
2 22-QĐ/TU Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
3 21-QĐ/TU Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý
4 11-QĐ/TU Quy định về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện QCDC Cơ sở
5 1173/HD-ĐHĐN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thưc hiện việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương thuộc Trường PTTHSP trực thuộc Trường ĐHĐN
6 1291/QĐ-ĐHĐN V/v Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ Bảo vệ, Trường Đại học Đồng Nai
7 02-QĐ/TU Về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý
8 07-HD/BTCTU Một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
9 9-QĐ/TU Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
10 10-QĐ/TU Quy định về công tác quy hoạch cán bộ
11 50/QĐ-ĐHĐN V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai
12 Số 03/2022/TT-BNV Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
13 03/2021/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
14 304/QĐ-ĐHĐN Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động lập thành tich xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Đồng Nai
15 1099/QĐ-ĐHĐN Ban hành quy định chế độ làm việc của giảng viên trường Đại học Đồng Nai
16 809/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy định nghỉ không hưởng lương đối với viên chức và người lao động của trường Đại học Đồng Nai
17 Nghị quyết 169/NQ-HĐT Nghị quyết ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong trường ĐH Đồng Nai
18 230/QĐ-ĐHĐN Quyết định tiêu chí đánh giá công vụ đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc của Trường Đại học Đồng Nai
19 50/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai
20 1025/QĐ-ĐHĐN Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc; viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên Trường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 7
Hôm nay 45
Hôm qua 195
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 923,951