Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Tìm kiếm
Tìm thấy 16 văn bản
TTSố văn bảnTrích yếu
1 1025/QĐ-ĐHĐN Quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực thuộc; viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và học viên Trường Đại học Đồng Nai
2 1077/NQ-ĐHĐN Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đồng Nai
3 1099/QĐ-ĐHĐN Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Đồng Nai
4 808/QĐ-ĐHĐN Quy định Quản lý hồ sơ Viên chức của Trường Đại học Đồng Nai
5 285/QĐ-ĐHĐN Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền ban hành văn bản, quản lý văn bản trong Trường Đại học Đồng Nai
6 340/QĐ-ĐHĐN Nội quy ra, vào cơ quan Trường Đại học Đồng Nai
7 292/QĐ-ĐHĐN Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức của Trường Đại học Đồng Nai
8 234/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Đồng Nai
9 232/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý và sử dụng xe oto phục vụ các hoạt động tại Trường Đại học Đồng Nai
10 02/QĐ-HĐT Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Đồng Nai
11 933/NQ-ĐHĐN Nội quy nơi làm việc (Bổ sung Quyết định 917/QĐ-ĐHĐN ngày 03/9/2020)
12 917/QĐ-ĐHĐN Nội quy nơi làm việc của Trường Đại học Đồng Nai
13 809/QĐ-ĐHĐN Quy định nghỉ không hưởng lương đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Đồng Nai
14 712/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Trường Đại học Đồng Nai
15 599/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý và sử dụng con dấu
16 376/QĐ-ĐHĐN Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Đồng Nai

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 2
Hôm nay 158
Hôm qua 348
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 623,345