Logo Đại học Đồng Nai
slogan
0613 823 110
 
Time 19.06.2017 01:44 | View 1,789

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

  1. Danh sách lãnh đạo phòng

 

Họ và tên: Võ Hồng Phúc

Chức vụ: Trưởng phòng

Email: vohongphuc2006@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0913742010

   

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: nguyentuanit@gmail.com

Điện thoại: CQ: 0613 857 145, DĐ: 0938037067

   

Họ và tên: Phí Hữu Hào

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Email: hao.dhdn@gmail.com

Điện thoại: 0983744577

2. Danh sách chuyên viên, cán sự và nhân viên

 

Bài liên quan

Giới thiệu chung
1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 29
Hôm nay 416
Hôm qua 364
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 158,122