Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
Time 12.10.2017 06:08 | View 2,043

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

  1. Lãnh đạo phòng

   THÔNG TIN CÁ NHÂN  LĨNH VỰC CÔNG TÁC
 

Họ và tên: Võ Hồng Phúc

Chức vụ: Trưởng phòng

Chức danh: Giảng viên

Email: vohongphuc2006@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0913742010

 
 

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Chức danh: Giảng viên

Email: nguyentuanit@gmail.com

Điện thoại: CQ: 0613 857 145, DĐ: 0966 200 678

 
 

Họ và tên: Phí Hữu Hào

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Chức danh: Chuyên viên

Email: hao.dhdn@gmail.com

Điện thoại: 0983744577

 

2. Danh sách chuyên viên, cán sự và nhân viên

 

Bài liên quan

Giới thiệu chung
1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu D(CĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 14
Hôm nay 26
Hôm qua 231
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 196,694