Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 

Nội quy làm việc

Time 28.07.2021 03:17 | View 168
Nội quy làm việc

Kết quả thi Giảng viên chính (hạng II) năm 2017

Time 16.04.2018 09:04 | View 3,536
Ngày 05/4/2018 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1302/QĐ-BGDĐT  về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II)

Hội thi ứng dụng CNTT năm 2017

Time 11.08.2017 08:06 | View 717
Hội thi Ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lần III năm 2017
123