Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
NGÀY Xe 60M-003.06
ĐT: 0939354030
(Chung)
Xe 60M-000.78
ĐT: 0919359063
(Tú)
Xe 60A-003.41
ĐT: 0918991743
(Minh)
Xe 60C-1738
ĐT: 0913736568
(Chuẩn)
Xe 60M-001.99
ĐT: 0913736568
(Chuẩn)
Thứ 2
.15../.1..
7h00 Đưa GVTG cao học huế K26 ra sân bay Tp. HCM  
Thứ 3
.16../...
14h00 Đưa GVTG cao học Huế K26 ra sân bay Tp. HCM  6h30 Đưa 30 SV đi tham dự Đại hội Hữu nghị Việt - Pháp Tp. Biên Hòa
Thứ 4
.17../...
 
Thứ 5
.18../...
 
Thứ 6
.19../...
 
Thứ 7
.20../...
 
Chủ Nhật
.21../..1.
 

LỊCH KHÁC

LỊCH ĐIỀU XE TỪ ..8./1 /2018 ĐẾN .14../1 /2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .1../1/2018 ĐẾN ..7./1/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .25../12/2017 ĐẾN .31../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .18../12/2017 ĐẾN .24../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .11../12/2017 ĐẾN .17../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .4../12/2017 ĐẾN .10../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .27../11/2017 ĐẾN .3../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .20../11/2017 ĐẾN .26../11/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .13../11/2017 ĐẾN .19../11/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .6../11/2017 ĐẾN .12../11/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .30../10/2017 ĐẾN .5../11/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .23../10/2017 ĐẾN .29../10/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .16../10/2017 ĐẾN 22./10/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ 9./10/2017 ĐẾN .15../10/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .02../10/2017 ĐẾN .08./10/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ ...25/09/2017 ĐẾN .1../10/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ 18./09/2017 ĐẾN 24./09/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ 11/09/2017 ĐẾN 17/09/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ ..4./09/2017 ĐẾN 10./09/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .28../08/2017 ĐẾN .03../09/2017
12

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu D(CĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 20
Hôm nay 28
Hôm qua 539
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 205,674