Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
NGÀY Xe 60M-003.06
ĐT: 0939354030
(Chung)
Xe 60M-000.78
ĐT: 0919359063
(Tú)
Xe 60A-003.41
ĐT: 0918991743
(Minh)
Xe 60C-1738
ĐT: 0913736568
(Chuẩn)
Xe 60M-001.99
ĐT: 0913736568
(Chuẩn)
Thứ 2
.26../.3..
6h00 Đưa BGH, P. Đào tạo, P. TC-HC, Khoa tự nhiên, P. KH-TC thăm đoàn thực tập SP đợt 2. Biên hòa nghỉ phép 6h00 Đưa BGH, P.Đào tạo, P.TT-PC, Khoa NN, P.KH-Tc thăm đoàn TT SP đợt 2, Trảng Bom - Vĩnh Cửu  
Thứ 3
.27../...
6h00 Đưa BGH, P. ĐT, P.CTSV, Khoa SPKH XH, P.KH-TC thăm đoàn TT SP đợt 2, Long Khánh- Xuân Lộc  
Thứ 4
.28../...
 
Thứ 5
.29../...
 
Thứ 6
.30../...
 
Thứ 7
.31../...
 
Chủ Nhật
.1../..4.
 

LỊCH KHÁC

LỊCH ĐIỀU XE TỪ 19.../03/2018 ĐẾN .25../03/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .12../03/2018 ĐẾN .18../03/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .5../03/2018 ĐẾN .11../03/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ ..26./02/2018 ĐẾN 4.../03/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .12../02/2018 ĐẾN .18../02/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .5../02/2018 ĐẾN .11../02/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .29../01/2018 ĐẾN .4../02/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .22../01/2018 ĐẾN .28../01/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .15../01/2018 ĐẾN .21../01/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ ..8./1 /2018 ĐẾN .14../1 /2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .1../1/2018 ĐẾN ..7./1/2018
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .25../12/2017 ĐẾN .31../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .18../12/2017 ĐẾN .24../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .11../12/2017 ĐẾN .17../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .4../12/2017 ĐẾN .10../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .27../11/2017 ĐẾN .3../12/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .20../11/2017 ĐẾN .26../11/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .13../11/2017 ĐẾN .19../11/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .6../11/2017 ĐẾN .12../11/2017
LỊCH ĐIỀU XE TỪ .30../10/2017 ĐẾN .5../11/2017
12

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu D(CĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 66
Hôm nay 340
Hôm qua 219
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 220,131