Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019

Time 05.08.2019 07:17 | View 1,327
Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018

Time 07.01.2019 10:37 | View 1,069
Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo Điểm thi và điểm phỏng vấn

Time 12.11.2018 03:30 | View 1,107
Thông báo Điểm thi và điểm phỏng vấn

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015

Time 15.09.2015 02:34 | View 3,419
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015
1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thông tin khoa học
Quản lý đảng viên
Thư điện tử DNPU
Phần mềm số hoá
E - Office Bộ GDĐT
Hệ thống Quản lý ngành Nội vụ
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 14
Hôm nay 93
Hôm qua 194
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 477,512