Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
Time 15.01.2020 02:38 | View 384
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SNV ngày 14/01/2020 của Sở Nội vụ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của trường Đại học Đồng Nai đợt 2 năm 2019.

Trường Đại học Đồng Nai thông báo việc hoàn thiện hồ sơ và nhận quyết định tuyển dụng.

Danh sách trúng tuyển

 

 

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thông tin khoa học
Quản lý đảng viên
Thư điện tử DNPU
Phần mềm số hoá
E - Office Bộ GDĐT
Hệ thống Quản lý ngành Nội vụ
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 89
Hôm qua 194
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 477,508