Hoàn thiện hồ sơ và nhận kết quả tuyển dụng đợt 2 năm 2019
Cập nhật: 15.01.2020 02:38
Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-SNV ngày 14/01/2020 của Sở Nội vụ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của trường Đại học Đồng Nai đợt 2 năm 2019.

Trường Đại học Đồng Nai thông báo việc hoàn thiện hồ sơ và nhận quyết định tuyển dụng.

Danh sách trúng tuyển