Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 

Tuyển dụng viên chức năm 2018

Time 23.08.2018 10:58 | View 1,028
Trường Đại học Đồng Nai thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng trường

Time 15.01.2016 09:40 | View 1,359
Thông báo tuyển dụng nhân viên hợp đồng trường

Kế hoạch phỏng vấn viên chức

Time 14.08.2015 03:39 | View 1,924
Kế hoạch phỏng vấn viên chức

Lịch thi tuyển viên chức

Time 03.08.2015 07:45 | View 1,512
Lịch thi tuyển viên chức

Thông báo nhận giấy báo dự tuyển viên chức năm 2015

Time 18.07.2015 05:56 | View 1,481

Thông báo nhận giấy báo dự tuyển viên chức năm 2015

Kế hoạch dự kiến thi và xét tuyển viên chức

Time 17.07.2015 03:31 | View 1,534
KẾ HOẠCH DỰ KIẾN THI VÀ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Tuyển dụng viên chức năm 2015

Time 18.05.2015 03:56 | View 3,554

Trường Đại học Đồng Nai xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2015 cụ thể như sau:

 

1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Phân hệ Quản lý Đảng viên
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 28
Hôm nay 60
Hôm qua 110
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 265,660