Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 

Kế hoạch thời gian tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2 (Lần 2)

Time 26.11.2019 09:46 | View 1,020
Kế hoạch thời gian tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2 (Lần 2)

Kế hoạch, thời gian tuyển dụng

Time 05.11.2019 03:54 | View 1,103

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2

Time 14.10.2019 02:21 | View 2,316
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2

Thông báo nhận Quyết định kết quả tuyển dụng năm 2019

Time 08.08.2019 10:53 | View 1,554
Thông báo nhận Quyết định kết quả tuyển dụng năm 2019

Lịch phỏng vấn viên chức ngày 17, 18/6/2019

Time 13.06.2019 02:39 | View 1,041
Lịch phỏng vấn viên chức ngày 17, 18/6/2019

Lịch Thi và Phỏng vấn viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Time 10.06.2019 01:53 | View 1,410
Lịch Thi và Phỏng vấn viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019

Lịch thi thử trên máy vi tính lần 2

Time 10.06.2019 01:51 | View 616
Lịch thi thử trên máy vi tính lần 2
123

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thông tin khoa học
Quản lý đảng viên
Thư điện tử DNPU
Phần mềm số hoá
E - Office Bộ GDĐT
Hệ thống Quản lý ngành Nội vụ
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 70
Hôm nay 161
Hôm qua 194
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 477,580