Logo Đại học Đồng Nai
slogan
0613 823 110
 
Tìm kiếm
Tìm thấy 198 văn bản
TTSố văn bảnTrích yếu
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 198 items in 10 pages
1 1121/BGDĐT-CTHSSV V/v Tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước học sinh, sinh viên dịp hè năm 2017
2 178/KH-BGDĐT Triển khai chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục
3 110/KH - BGDĐT Triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017
4 139/BGDĐT - KHCNMT V/v tổng kết công tác sở hữu trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học phục vụ tổng kết 10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ
5 67/BGDĐT - PC V/v đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục
6 37/BGDĐT - GDDH V/v Rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh hệ chính quy ĐH, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2017
7 282/BGDĐT - CTHSSV V/v đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
8 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
9 99/2016/NĐ-CP Quản lý và sử dụng con dấu
10 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016
11 04/2015/NĐ-CP Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
12 17/2015/NĐ-CP Nghị định quy đinh tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
13 16/2015/NĐ-CP Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
14 26/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
15 01/2015/TTLT-BNV-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn 1 số điều của nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
16 53/2015/NĐ-CP Nghị định Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
17 19/2015/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thông giáo dục quốc dân
18 23/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
19 16/2015/TT-BGDĐT Thông tư ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
20 79/2015/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 63
Hôm nay 127
Hôm qua 170
Cao nhất (01.08.2016) 589
Tổng cộng 137,902