Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Tìm kiếm
Tìm thấy 261 văn bản
TTSố văn bảnTrích yếu
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 261 items in 14 pages
1 13/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
2 20/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học công lập
3 40/2020/TT-BGDDT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
4 04/2021/TT-BGD-ĐT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
5 03/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
6 02/2021/TT-BGDDT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
7 01/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định mã số, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
8 3321/BGDĐT-GDCTHSSV V/v hướng dẫn tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân -HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021
9 2307/BGDĐT-GDCTHSSV V/v tổ chức các hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020
10 4201/BGDĐT-PC V/v hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
11 2007/QĐ-BGDĐT Kế hoạch thực hiện Đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020" năm 2019
12 2866-BGDĐT-KHCNMT V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp BVMT
13 2929-BGDĐT-GDCTHSSV V/v hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2019-2020
14 3964/BGDĐT-GDCTHSSV V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
15 4059/BGDĐT-KHCNMT V/v hướng dẫn triển khai hoạt động sở hữu trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học
16 4171/BGDĐT-PC V/v hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2018
17 221/KH-BGDĐT Kế hoạch tập huấn giáo viên, giảng viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp, cao đẳng sư phạm, đại học năm 2018
18 2206/BGDĐT-GDCTHSSV V/v tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018
19 1963/BGDĐT/KHCNMT V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018
20 1838/BGDĐT-GDTX V/v tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thông tin khoa học
Quản lý đảng viên
Thư điện tử DNPU
Phần mềm số hoá
E - Office Bộ GDĐT
Hệ thống Quản lý ngành Nội vụ
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 11
Hôm nay 215
Hôm qua 263
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 608,506