Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Tìm kiếm
Tìm thấy 273 văn bản
TTSố văn bảnTrích yếu
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 273 items in 14 pages
1 106/2020/NĐ-CP Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
2 321/HD-ĐHĐN hướng dẫn ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên, giảng viên, nghiên cứu viên
3 59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng
4 34/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
5 170/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục, số lượng người làm việc, bản mô tả ông việc và khung năng lực từng vị trí việc làm của Trường Đại học Đồng Nai và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai
6 78/ĐHĐN-TC-HC&QT Thực hiện một số nội dung về văn hóa nơi làm việc
7 80/TB-ĐHĐN Thông báo quy trình hợp đồng thỉnh giảng
8 16594/HD-UBND Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước năm 2021 và các năm tiếp theo
9 89/2021/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
10 50/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai
11 45/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12 53/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13 13/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
14 20/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học công lập
15 40/2020/TT-BGDDT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
16 04/2021/TT-BGD-ĐT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
17 03/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
18 02/2021/TT-BGDDT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
19 01/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định mã số, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
20 3321/BGDĐT-GDCTHSSV V/v hướng dẫn tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân -HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2020-2021

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 8
Hôm nay 235
Hôm qua 225
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 700,148