Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Tìm kiếm
Tìm thấy 279 văn bản
TTSố văn bảnTrích yếu
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 279 items in 14 pages
1 01-HD/TU Hướng dẫn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo
2 77/2021/NĐ-CP Nghị Định Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
3 754/SNV-QLBC&CCVC Về việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định
4 112/2020/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
5 04/2022/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
6 45/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7 3222/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng người làm việc, bản mô tả công việc và khung năng lực từng vị trí việc làm của trường ĐHĐN và Trường PT THSP và Trường Mầm non Thực hành thuộc trường Đại học Đồng Nai
8 106/2020/NĐ-CP Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
9 321/HD-ĐHĐN hướng dẫn ký hợp đồng lao động dưới 12 tháng đối với vị trí việc làm là giáo viên, giảng viên, nghiên cứu viên
10 59/2019/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống tham nhũng
11 34/2020/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12 170/QĐ-UBND Quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt danh mục, số lượng người làm việc, bản mô tả ông việc và khung năng lực từng vị trí việc làm của Trường Đại học Đồng Nai và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai
13 78/ĐHĐN-TC-HC&QT Thực hiện một số nội dung về văn hóa nơi làm việc
14 80/TB-ĐHĐN Thông báo quy trình hợp đồng thỉnh giảng
15 16594/HD-UBND Hướng dẫn về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước năm 2021 và các năm tiếp theo
16 89/2021/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
17 50/2021/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai
18 53/2021/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19 13/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam
20 20/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học công lập

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 4
Hôm nay 86
Hôm qua 261
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 822,236