Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 04.03.2022 04:30 | View 3,238

Bài liên quan

Nâng lương thường xuyên 2022
Nâng lương trước hạn đợt 2.2021
Nâng lương trước hạn đợt 1.2021
Lương Thường Xuyên 2021
Nâng lương trước hạn 2021
Nâng phụ cấp vượt khung 2021
Danh sách nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 2019.
Danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 2019.
Danh sách nâng bậc lương thường xuyên 2019.
Danh sách nâng bậc lương trước hạn năm 2019.
Danh sách nâng bậc lương trước hạn năm 2018
Danh sách nâng bậc lương thường xuyên năm 2018
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017.
Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016
Nâng lương sớm 2015
Danh sách nâng PCTN vượt khung năm 2015
Danh sách nâng bậc lương năm 2015
THÔNG TƯ số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 về Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005 về Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV- BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
12

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5
Hôm nay 2186
Hôm qua 866
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 1,010,574