Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 18.08.2021 09:54 | View 816

1. Nhận xét, đánh giá viên chức trong 3 năm gần nhất. File đính kèm

2. Nhận xét, đánh giá viên chức trong thời gian giữ chức vụ. File đính kèm

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 8
Hôm nay 34
Hôm qua 154
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 840,565