Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 16.02.2022 09:06 | View 2,445

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động (file)

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển tải về và điền các thông tin theo như mẫu phiếu trên

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 6
Hôm nay 167
Hôm qua 3260
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 972,778