Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động
Cập nhật: 16.02.2022 09:06

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển hợp đồng lao động (file)

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển tải về và điền các thông tin theo như mẫu phiếu trên