Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 24.11.2022 05:35 | View 124

Quyết định số 1687/QĐ-ĐHĐN ngày 21/11/2022 của Trường ĐHĐN: 

  1. Quyết định: Xem tại đây
  2. Danh sách bổ sung quy hoạch 2020-2025; quy hoạch 2025-2030: Xem tại đây

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5
Hôm nay 68
Hôm qua 380
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 803,393