Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch giai đoạn 2020-2025, quy hoạch giai đoạn 2025-2030 viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai
Cập nhật: 22.11.2022 05:44

Quyết định số 1687/QĐ-ĐHĐN ngày 21/11/2022 của Trường ĐHĐN: 

  1. Quyết định: Xem tại đây
  2. Danh sách bổ sung quy hoạch 2020-2025; quy hoạch 2025-2030: Xem tại đây