Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 08.02.2022 02:37 | View 708

Quyết định số 1313/QĐ-ĐHĐN ngày 25/10/2021 về việc phê duyệt danh sách bộ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025 (File đính kèm)

Quyết định số 158/QĐ-ĐHĐN ngày 08/02/2022 về việc phê duyệt danh sách bộ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025 (File đinh kèm)

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 7
Hôm nay 63
Hôm qua 512
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 780,745