Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 03.11.2023 09:16 | View 874
Quyết định số 1829/QĐ-ĐHĐN ngày 24/10/2023 của Trường Đại học Đồng Nai về việc phê duyệt danh sách đưa ra khỏi quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc diện Trường Đại học Đồng Nai quản lý giai đoạn 2020-2025: Xem file đính kèm

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 13
Hôm nay 428
Hôm qua 347
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 992,956