Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
Time 21.12.2017 02:04 | View 66

Xem chi tiết trong Flie đính kèm.nâng lương trước thời hạn.pdf

Bài liên quan

Danh sách nâng bậc lương thường xuyên năm 2018
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017.
Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016
Nâng lương sớm 2015
Danh sách nâng PCTN vượt khung năm 2015
Danh sách nâng bậc lương năm 2015
THÔNG TƯ số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 về Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005 về Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV- BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định của Chính phủ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu D(CĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 5
Hôm nay 13
Hôm qua 539
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 205,659