Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
Time 21.12.2017 02:04 | View 1,042

Xem chi tiết trong Flie đính kèm.nâng lương trước thời hạn.pdf

Bài liên quan

Danh sách nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 2019.
Danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 2019.
Danh sách nâng bậc lương thường xuyên 2019.
Danh sách nâng bậc lương trước hạn năm 2019.
Danh sách nâng bậc lương thường xuyên năm 2018
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017.
Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016
Nâng lương sớm 2015
Danh sách nâng PCTN vượt khung năm 2015
Danh sách nâng bậc lương năm 2015
THÔNG TƯ số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 về Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005 về Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV- BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nghị định của Chính phủ số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thông tin khoa học
Quản lý đảng viên
Thư điện tử DNPU
E - Office Bộ GDĐT
Hệ thống Quản lý ngành Nội vụ
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 39
Hôm nay 269
Hôm qua 246
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 328,441