Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 24.11.2021 02:58 | View 2,693

Ngày 19/10/2021, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm: Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND)

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 4
Hôm nay 2179
Hôm qua 866
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 1,010,567