Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 22.06.2015 09:59 | View 1,382

Thực hiện Công văn số 622 /ĐHĐN-TCHC ngày 15/9/2014, nhà trường đã tiến hành tạo Email cá nhân cho các đơn vị đã gửi danh sách đăng ký gồm:

1. Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên

2. Khoa Ngoại ngữ.

3. Khoa Xã hội.

4. Khoa Tiểu học - Mầm non.

5. Khoa Tổng hợp.

6. Phòng Đào tạo.

7. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Đề nghị các đơn vị, cá nhân đăng nhập kích hoạt và sử dụng./.

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 22
Hôm nay 64
Hôm qua 318
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 643,554