Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 29.10.2015 09:46 | View 1,135

THÔNG BÁO
V/v nhận thẻ viên chức

1. Đối tượng: Viên chức mới tuyển dụng năm 2015, tiếp nhận năm 2015 và những viên chức đăng ký làm lại thẻ.

2. Thời gian: Các ngày trong tuần

3. Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính (Phòng HB.207)

Trân trọng thông báo./.

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 9
Hôm qua 318
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 643,499