Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 17.06.2015 03:22 | View 1,875

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ

THƯ ĐIỆN TỬ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG

 

TT

Tên đơn vị

Địa chỉ Email

Ghi chú

1

Văn phòng Trường

vanphongtruong@dnpu.edu.vn

 

2

Phòng Tổ chức – Hành chính

phongtchc@dnpu.edu.vn

 

3

Phòng Đào tạo

phongdaotao@dnpu.edu.vn

 

4

Phòng Kế hoạch – Tài chính

phongkhtc@dnpu.edu.vn

 

5

Phòng Thanh tra – Pháp chế

phongttpc@dnpu.edu.vn

 

6

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng

phongkhaothi@dnpu.edu.vn

 

7

Phòng NCKH, SĐH và QHQT

phongnckh@dnpu.edu.vn

 

8

Phòng Công tác sinh viên

phongctsv@dnpu.edu.vn

 

9

Phòng Quản trị - Thiết bị

phongqttb@dnpu.edu.vn

 

10

Trung tâm Thông tin – Thư viện

trungtamtttv@dnpu.edu.vn

 

11

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

trungtamnnth@dnpu.edu.vn

 

12

Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên

khoatunhien@dnpu.edu.vn

 

13

Khoa Sư phạm Khoa học Xã hội

khoaxahoi@dnpu.edu.vn

 

14

Khoa Sư phạm Tiểu học và Mầm non

khoathmn@dnpu.edu.vn

 

15

Khoa Ngoại ngữ

khoangoaingu@dnpu.edu.vn

 

16

Khoa Tổng hợp

khoatonghop@dnpu.edu.vn

 

17

Khoa Thể dục - Nhạc - Họa

khoatdnh@dnpu.edu.vn

 

18

Khoa Kỹ thuật

khoakythuat@dnpu.edu.vn

 

19

Khoa Kinh tế

khoakinhte@dnpu.edu.vn

 

20

Bộ môn Lý luận chính trị

bomonllct@dnpu.edu.vn

 

21

Bộ môn Quản lý giáo dục

bomonqlgd@dnpu.edu.vn

 

22

Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

thuchanhsupham@dnpu.edu.vn

 

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 12
Hôm nay 1
Hôm qua 318
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 643,491