Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 29.01.2016 02:37 | View 1,635

DANH SÁCH ĐỀ CỬ VIÊN CHỨC THAM GIA BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

NGẠCH CHUYÊN VIÊN NĂM 2016

Danh sách chi tiết

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 23
Hôm nay 65
Hôm qua 318
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 643,555