Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 28.05.2015 08:46 | View 2,076

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2015 – 2016

- Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai “V/v Thành lập Trường phổ thông Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai”;

- Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-SGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai “V/v cho phép Trường phổ thông Thực hành Sư phạm hoạt động giáo dục kể từ năm học 2015 – 2016”.

Trường phổ thông Thực hành Sư phạm là loại hình trường phổ thông công lập hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều lệ trường THCS, THPT và Quy chế tổ chức và hoạt động trường Thực hành Sư phạm của Bộ trưởng Bộ Giáo dục. Nhà trường thông báo tuyển sinh lơp 6 năm học 2015 – 2016 như sau:

- Số lượng 150 học sinh (5 lớp, mỗi lớp 30 em);

- Địa bàn tuyển sinh: học sinh trong thành phố Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai;

- Hình thức tuyển sinh: thực hiện theo quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa.

Khi có hướng dẫn tuyển sinh của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Biên Hòa và Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai, nhà trường sẽ có thông báo chi tiết về thời gian và cách thức tuyển sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

-       Website: http://thuchanhsupham.dnpu.edu.vn

-       Điện thoại: 0618860859; 0613837522 (gặp anh Hiếu)

Trân trọng thông báo.

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 11
Hôm nay 318
Hôm qua 272
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 643,490