Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 đợt 2
Cập nhật: 14.10.2019 02:21

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-SNV ngày 10/10/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch và thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức của trường Đại học Đồng Nai

Trường Đại học Đồng Nai thông báo vị trí việc làm và số lượng cần tuyển cụ thể trong file đính kèm

Thông báo tuyển dụng

Vị trí việc làm và số lượng cần tuyển