Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015
Cập nhật: 09.09.2015 01:17

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015  

Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-SNV ngày 04/9/2015 của Sở Nội vụ về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015. Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Đại học Đồng Nai thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2015 và thời gian làm hồ sơ trúng tuyển cụ thể như sau:

- Từ ngày 14/9/2015 đến hết ngày 22/9/2015 thí sinh trúng tuyển làm hồ sơ viên chức theo quy định tại Phòng TC-HC (HB207).
- Lúc 8 giờ 00 ngày 23/9/2015 tất cả thí sinh trúng tuyển tập trung tại phòng họp B (B1.07) để ký hợp đồng làm việc. 
Quá thời gian trên nếu anh (chị) không có mặt, giấy báo này sẽ không còn giá trị.
Trân trọng thông báo./.

Lưu ý: Giấy báo trúng tuyển đã gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ ghi trên bìa thư của thí sinh. Nếu chưa nhận được vui lòng liên hệ Phòng TC-HC (HB207) để nhận kể từ ngày 14/9/2015.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm.