Phân công nhiệm vụ trong ngày gặp mặt Nhà giáo Việt Nam 20/11/2023
Cập nhật: 21.11.2023 11:43

Phòng Tổ chức - Hành chính và Quản trị Thông báo phân công thực hiện nhiệm vụ trong ngày gặp mặt truyền thống Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Thời gian tổ chức 8h00 - 11h30 ngày 17/11/2023)

Xem file