Phân công nhiệm vụ chuẩn bị các nội dung về tập huấn báo cáo tự đánh giá 2022 và Tổ chức đón Tết cổ truyền nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia năm 2022 cho sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại Đồng Nai
Cập nhật: 08.04.2022 08:32