Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
Time 19.12.2017 10:10 | View 202

Ngày 10/12/2017, Trường Đại học Vinh đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1978, Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Đồng Nai.

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu vận dụng dạy học vi mô rèn luyện kỹ năng dạy học bài tập cho sinh viên sư phạm vật lý ở trường Đại học”

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.

Mã số: 62.14.01.11

Hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Phạm Thị Phú

Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Quang Lạc (Chủ tịch Hội đồng), PGS.TS. Lê Văn Giáo (Phản biện 1), GS.TS. Đỗ Hương Trà (Phản biện 2), TS. Phan Gia Anh Vũ (Phản biện 3), PGS.TS. Nguyễn Thị Nhị (Thư ký Hội đồng), PGS.TS. Hà Văn Hùng (Uỷ viên hội đồng), PGS.TS. Mai Văn Lưu (Uỷ viên Hội đồng).

Kết quả bảo vệ theo đánh giá của Hội đồng chấm Luận án: 7/7 thành viên của Hội đồng chấm Luận án nhất trí thông qua.

NCS cùng Hội đồng chấm Luận án

 

NCS cùng Hướng dẫn khoa học

Những đóng góp của luận án:

- Luận án đã có những đóng góp quan trọng sau:

+  Xác định quan điểm rèn luyện KN nghề nghiệp nói chung, KN dạy học bài tập nói riêng trong đào tạo giáo viên vật lý;
+ Xây dựng mô hình cấu trúc KN dạy học BTVL;
+ Xây dựng thang đo để đánh giá KN dạy học bài tập vật lý của SV cuối khóa;
+ Đề xuất quy trình rèn luyện KN dạy học BTVL bằng DHVM;
+ Đề xuất 7 dạng BHVM cho rèn luyện KN dạy học BTVL; Xây dựng mẫu 7 BHVM này ở dạng thiết kế và dạng thi công;
+ Xây dựng được một trang web với tên gọi “dạy học bài tập vật lý” tại địa chỉ http://www.dayhocbaitapvatly.com bao gồm 05 yếu tố chính yếu của quá trình rèn luyện KN dạy học BTVL bằng DHVM: Nội dung, phương pháp, phương tiện học, kiểm tra đánh giá và quản lý hoạt động học của SV;
+ Đề xuất kế hoạch rèn luyện KN dạy học BTVL bằng DHVM cho SV sư phạm vật lý ở các cơ sở đào tạo giáo viên.

Bạn đọc quan tâm có thể tham khảo Luận án tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, thư viện trường Đại học Đồng Nai, trung tâm TT - TV Nguyễn Thúc Hào, Trường Đại học Vinh.

Bài liên quan

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu D(CĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 62
Hôm nay 336
Hôm qua 219
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 220,127