Logo Đại học Đồng Nai
slogan
0613 823 110
 

Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý

Time 30.09.2016 03:26 | View 136
Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý

Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Time 30.05.2016 08:21 | View 152
Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Hồ sơ thi Giảng viên chính

Time 27.05.2016 03:48 | View 520
Hồ sơ thi Giảng viên chính

Hồ sơ xét chuyển ngạch viên chức

Time 21.03.2016 09:59 | View 943
Hồ sơ xét chuyển ngạch viên chức

Hồ sơ thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức

Time 25.05.2015 03:47 | View 402
Hồ sơ thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức

Hồ sơ đi học sau đại học

Time 21.04.2016 09:18 | View 407
Hồ sơ đi học sau đại học

Hồ sơ xét hết tập sự

Time 16.08.2016 08:48 | View 1,971

Hồ sơ xét hết tập sự

1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 52
Hôm nay 441
Hôm qua 364
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 158,147