Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 

Đơn xin nghỉ phép năm

Time 30.11.2017 01:49 | View 16

Đơn xin nghỉ thai sản

Time 30.10.2017 02:45 | View 23

Đơn xin nghỉ đột xuất

Time 30.10.2017 02:42 | View 74

Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý

Time 30.09.2016 03:26 | View 237
Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý

Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Time 30.05.2016 08:21 | View 226
Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Hồ sơ thi Giảng viên chính

Time 27.05.2016 03:48 | View 666
Hồ sơ thi Giảng viên chính

Hồ sơ xét chuyển ngạch viên chức

Time 21.03.2016 09:59 | View 1,389
Hồ sơ xét chuyển ngạch viên chức

Hồ sơ thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức

Time 25.05.2015 03:47 | View 461
Hồ sơ thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức
12

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu D(CĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 24
Hôm nay 36
Hôm qua 231
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 196,704