Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 

Hồ sơ chuyển đổi CDNN

Time 07.06.2018 03:11 | View 71

Đơn xin nghỉ phép năm

Time 30.11.2017 01:49 | View 303

Đơn xin nghỉ thai sản

Time 30.10.2017 02:45 | View 292

Đơn xin nghỉ đột xuất

Time 30.10.2017 02:42 | View 682

Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý

Time 30.09.2016 03:26 | View 413
Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý

Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Time 30.05.2016 08:21 | View 333
Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Hồ sơ thi Giảng viên chính

Time 27.05.2016 03:48 | View 882
Hồ sơ thi Giảng viên chính

Hồ sơ xét chuyển ngạch viên chức

Time 21.03.2016 09:59 | View 2,100
Hồ sơ xét chuyển ngạch viên chức
12

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Phân hệ Quản lý Đảng viên
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 8
Hôm nay 40
Hôm qua 110
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 265,640