Logo Đại học Đồng Nai
slogan
0613 823 110
 

Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý

Time 30.09.2016 03:26 | View 102
Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý

Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Time 30.05.2016 08:21 | View 125
Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp

Hồ sơ thi Giảng viên chính

Time 27.05.2016 03:48 | View 481
Hồ sơ thi Giảng viên chính

Hồ sơ xét chuyển ngạch viên chức

Time 21.03.2016 09:59 | View 707
Hồ sơ xét chuyển ngạch viên chức

Hồ sơ thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức

Time 25.05.2015 03:47 | View 375
Hồ sơ thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức

Hồ sơ đi học sau đại học

Time 21.04.2016 09:18 | View 381
Hồ sơ đi học sau đại học

Hồ sơ xét hết tập sự

Time 16.08.2016 08:48 | View 1,365

Hồ sơ xét hết tập sự

1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

Thống kê truy cập

Trực tuyến 52
Hôm nay 113
Hôm qua 170
Cao nhất (01.08.2016) 589
Tổng cộng 137,888