Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
Time 05.08.2019 07:17 | View 1,328

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2019

Xem chi tiết kết quả tại đây

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thông tin khoa học
Quản lý đảng viên
Thư điện tử DNPU
Phần mềm số hoá
E - Office Bộ GDĐT
Hệ thống Quản lý ngành Nội vụ
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 17
Hôm nay 185
Hôm qua 194
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 477,604